• Vi afholder alle vores kurser ude hos jer.
 • Vi skræddersyr kurset efter jeres behov.
 • På alle vores kurser er der plads til 16 personer.
 • I er altid max. 4 kursister om en dukke og max. 6 kursister om en hjertestarter.
 • Ved alle kurser udstedes der gyldigt godkendt kursusbevis.
 • Vi underviser i hele landet.
 • Ring 60 110 112 for mere info.
  

Førstehjælp ved hjertestop

Varighed: 4 timer

 • Førstehjælpens fire hovedpunkter
 • Alarmering 1-1-2
 • Bevidsthedstilstand
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning, ABC metoden
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Stabilt sideleje
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene
 • Psykisk førstehjælp
  

 

hjertemassage safe4life

Førstehjælp ved ulykker

Varighed: 2 timer

 • Skab sikkerhed og stands ulykken, eksempelvis ved: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker
 • Nødflytning
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC metoden og fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene
 • Tilkald hjælp – råb på hjælp, ring 112
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtrækning herunder stabilt sideleje
 • Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp
  

 

hjertemassage safe4life

Førstehjælp ved blødninger

Varighed: 1,5 timer

 • Førstehjælp ved større blødninger 
 • Førstehjælp ved synlige mindre blødninger 
 • Førstehjælp ved indre blødninger 
 • Forebyggelse af kredsløbssvigt relateret til blødninger 
  

 

stop blødningen safe4life

Førstehjælp til børn

Varighed: 2,5 timer

 • Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald mm.
 • Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning 
 • Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde, samt førstehjælp til og forebyggelse af kvælning/strangulering. 
 • Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen 
  

 

bamse førstehjælp safe4life

Brandslukningskursus

Varighed: 3 timer

 • Teori omkring brandtrekanten samt grundregler
 • Forebyggelse og anvendelse af brandtæppe, skum- og pulverslukker
 • Viden om førstehjælp til brandsår
 • Praktiske øvelser. (vores udstyr er med elektrisk tænding, så vi sviner ikke med olie)
  

 

brandslukning safe4life

Derudover afholder vi også kurser i førstehjælp til hhv. 

 • Hovedskader
 • Temperaturpåvirkninger
 • Førstehjælp ved kemiske påvirkninger
 • Småskader
 • Opdateringsuddannelse (genopfriskning)

Kontakt os vedr. valg af kursustype.

  

 

SAFE4LIFE Førstehjælp ApS
Kontor: Pinjevej 8. 4600 Køge
Kursus Køge: Jernbanegade 4. 1. sal. 4600 Køge

Telefon +45 6011 0112
Mobilepay 201410
CVR 40 19 23 95